Η έρευνά μας

Τεχνική Αξιολόγηση PoM

Η ασπίδα PoM βασίζεται σε ένα θεμελιώδες έννοια στη φυσική του ηλεκτρομαγνητισμού, την κλωβός Φαραντέι. Η λειτουργία της έχει μελετηθεί πολύ εκτενώς και οι κλωβοί Φαραντέι έχουν εφαρμογές σε πολλούς τομείς, από τους μικροκυματικούς φούρνους μέχρι τις στρατιωτικές υποδομές ασφαλείας. Η απόδοση προστασίας μιας κλωβού Φαραντέι μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας τυπικό εργαστηριακό εξοπλισμό. Στην ασπίδα PoM, η κλωβός Φαραντέι κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας υφάσματα αποκλεισμού με βάση το ασήμι και ένα καινοτόμο σύστημα κλεισίματος (εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας), βασισμένο στη βαρύτητα.

Από τους πρώτους πρωτότυπους, οι ασπίδες PoM μετρήθηκαν τόσο στο εργαστήριο PoM όσο και στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών και Υψηλής Τάσης στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και τα δύο εργαστήρια χρησιμοποίησαν εξοπλισμό πιστοποιημένο και βαθμονομημένο.

Οι μετρήσεις ανάλυσης φάσματος της αποτελεσματικότητας της ασπίδας βασίζονται σε μετρήσεις της ισχύος του ηλεκτρομαγνητικου πεδίου 1-3 μέτρα από την ασπίδα. Η πηγή εκπομπής για τις δοκιμές ήταν ένας παραγωγός σημάτων (0.1-3GHz) καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο για να μετρηθούν οι συγκεκριμένες συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα κινητά δίκτυα (0.9GHz, 1.8GHz, 2.3GHz, 2.7GHz) και να επιβεβαιωθούν οι μετρήσεις της διάταξης του παραγωγού σημάτων. Οι διατάξεις και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις είναι οι εξής:

Image
Image 1Image 2Image 3
 • ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Κινητό Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνίασ

  Εργαστήριο Υψηλής Τάσης

  • LINDGREN-RAYPROOF 81 $ SHIELDED ENCLOSURE- Ανηχοϊκός θάλαμος ραδιοσυχνοτήτων SCHAFFNER SMR 4518 EMI
   Δέκτης μέτρησης 9kHz - 18GHz -
   SCHAFFNER BHA 9118 BROADBAND HORM ANTENNA 1-18 GHz -
  • SCHAFFNER CBL 6111D BILOG ANTENNA 30MHz-1GHz -
  • Γεννήτρια σήματος ROHDE & SCHWARZ SMB100 -
  • Μετρητής πίεσης Testo / 511 -
  • Μετρητής θερμοκρασίας και υγρασίας Greisinger GMH 3330 Καλώδιο τύπου N (μήκος 2 m) Καλώδιο Huber+Suhner / Sucofiex 106 N-Type
   (μήκος 4m) Huber+Suhner / Sucofiex 106 Πιεσόμετρο Testo / 511 39106014/109 04.06.2019 Μετρητής θερμοκρασίας και υγρασίας Greisinger / GMH 3330

  POM LAB

  • Πηγή σήματος Spartant RF, 25-3000 MHz
  • KENT Electronics Log Περιοδική κεραία PCB-LP 850-6500MHz
  • Αναλυτής φάσματος RIGOL DSA832E
  • Aeroflex Spectrum Analyzer 7 KHz - 2,7 GHz
  • Γεννήτρια χτένας
  • Wavecontrol SMP2 Dual Broadband μετρήσεις (0 Hz - 40 GHz) Wavecontro!l WPF40 probe 1 MHz - 40 GHz
   Αναλυτής φάσματος RIGOL DSA-815-TG

Τυπικά Αποτελέσματα Μετρήσεων

Image

Τυπικά αποτελέσματα μετρήσεων

Οι διαφορετικές ρυθμίσεις παρήγαγαν εξαιρετικά συνεπή αποτελέσματα. Οι μετρήσεις δείχνουν μια μέση απόδοση θωράκισης της θωράκισης PoM στην περιοχή των ζωνών κινητών τηλεφώνων (0,5-3GHz) 35db ή περισσότερο, που ισοδυναμεί με συντελεστή εξασθένησης 3000+. Αυτό το επίπεδο εξασθένησης είναι σαφώς επαρκές για την επιδιωκόμενη εφαρμογή. Για σύγκριση, η εξασθένηση του κλωβού Faraday στον τυπικό φούρνο μικροκυμάτων (που λειτουργεί σε παρόμοιες συχνότητες) είναι περίπου 20db.


Ως αναφορά, για αξιόπιστη λειτουργία του τηλεφώνου μέσα στην ασπίδα PoM χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη τυπική κεραία με καλώδιο RG174 1.5DS 7m, η ισχύς του πεδίου δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να είναι πάνω από -100dbm και ιδανικά πάνω από -90dbm. Αυτό συνήθως αντιστοιχεί σε ισχύ σήματος 3/4 ή 3/5 γραμμών στους μετρητές σήματος του κινητού τηλεφώνου.

Δοκιμή της ασπίδας PoM κατά την εγκατάσταση

Η λειτουργία της ασπίδας PoM μπορεί γενικά να επαληθευτεί εγκαθιστώντας ένα κινητό τηλέφωνο σε αυτό και κλείνοντας το κάλυμμα χωρίς να συνδέσετε την εξωτερική κεραία. Το κινητό τηλέφωνο κανονικά θα αποσυνδεθεί αμέσως από το δίκτυο. Μόνο σε περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση ασπίδας PoM βρίσκεται πολύ κοντά σε σταθμό βάσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας (ισχύς σήματος υψηλότερη από -80 dbm), το κινητό τηλέφωνο μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η ασπίδα PoM δεν λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση το σήμα και η λήψη είναι αρκετά ισχυρά ώστε να μην επηρεάζονται από το φαινόμενο θωράκισης 35db του PoM (στην πραγματικότητα ο σύνδεσμος του PoM σχηματίζει μια μικροσκοπική κεραία και μειώνει κάπως την προκύπτουσα αντιληπτή απόδοση θωράκισης).